A nyugdíjas szervezetek 12 pontja

KIÁLTVÁNY A TÁRSADALOMHOZ

A NYUSZET 12 PONTJA

Nyílt levél a politikai pártokhoz, a törvényhozókhoz

 A nyugdíjrendszer totális átalakítását, a vegyes indexálás bevezetését, a nyugdíjbiztosítás önálló szakmai intézményrendszerének visszaállítását követeli egyebek között a döntéshozóknak írt kiáltványában a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa. A NYUSZET az átalakításhoz a napokban elkészült terjedelmes szakmai tanulmánnyal és konkrét javaslatokkal is hozzájárul.

A NYUSZET az idős korosztályért és a leendő nyugdíjasokért érzett társadalmi felelősségtől vezérelve az alábbi, szakmailag megalapozott intézkedéseket

követeli:

 1. A központi költségvetésből a nyugdíjakra és nyugdíjszerű ellátásokra fordítható összeg érje el a 2008-2009-es válság alatti arányt, a GDP 11-11,5 %-át!
 2. A nettó átlagbér és az átlagnyugdíj arányának folyamatos közelítését!
 3. Méltányosabb, igazságosabb és fenntarthatóbb nyugdíjrendszert!
 4. Emberhez méltóbb, egészségesen megélhető nyugdíjas éveket!
 5. Stabil, kiszámítható finanszírozású társadalombiztosítási nyugdíjrendszert!
 6. A nyugdíjbiztosítás önálló szakmai intézményrendszerének a visszaállítását! Konzultációs és javaslattevő jogosítványokkal rendelkező, négyoldalú egyeztető fórum létrehozását!
 7. Az időskori anyagi, lakhatási, szociális és egészségügyi biztonság megteremtését.A szociális ellátás, az egészségügyi szolgáltatások fejlesztését, színvonaluk, hozzáférésük javítását!
 8. A rugalmas nyugdíjba vonulás lehetőségének visszaállítását!
 9. Azonos életút után különböző időpontban nyugdíjba vonulók indokolatlan nyugdíj különbözőségének korrigálását!
 10. A kiugróan magas jövedelmek utáni járulékplafon bevezetését, a szolgálati idő kiszámításának pontosítását, az arányosság megteremtését!
 11. Az induló nyugdíjak megállapítási módszerének módosítását!
 12. A nyugdíjak évenkénti emelésénél a vegyes indexálás bevezetését!

Budapest, 2021. március idusán

Gúr Nándor                                                     Juhász László

soros elnök                                                      alapító elnök