12 év FIDESZ kormányzás a nyugdíjasok szemszögéből

Vegyes indexálás helyett csak infláció követés, rokkantnyugdíjak, rugalmasság megszüntetése, nyugdíjjárulékplafon eltörlése – milliós nyugdíjak megjelenésének megteremtése miközben a legkisebb nyugdíjak összege 28 500 Ft, a bérek és a nyugdíjak közötti különbségek mértékadó növelése a nyugdíjak és a nyugdíjasok kárára!
Ezt a sort hosszan lehetne még folytatni

A nyuszet.hu honlapról

https://nyuszet.hu/wp-content/uploads/2021/07/12ev-FIDESZ-kormanyzas-a-nyugdijasok-szemszogebol-2.pdf

Költség-haszon, avagy beáraztak minket

Lukács András

“Meggyőződésem ugyanis, hogy a nyugdíjas nem költségvetési tétel! Ember, aki mögött több évtizedes aktív munka áll. Ember, aki most is részt vesz a család, a szűkebb-tágabb környezet, a társadalom életében. Teszi a dolgát, segít erejének, felkészültségének, adottságainak megfelelően. Produktív, értéket képvisel, közvetít! És egy részük már támogatásra, segítségre szorul. Nem fordulhat el jó érzésű politikus, kormány ilyen esetben. Nem hivatkozhat költségvetési korlátra, a nyugdíjalap hiányára. Még akkor sem, ha a számok ezt mutatják. Régi igazság, hogy a költségvetés mindenkor az adott kormány értékválasztása.”

A többi itt olvasható: https://nyuszet.hu/2021/06/28/koltseg-haszon-elemzes-lukacs-andras/