Összefoglaló

a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsának 2023 évi tevékenységéről

A NYUSZET ebben az évben a fő figyelmet az igen magas infláció alakulására, a nyugdíjemelés elégtelen voltára és az időskorúak megélhetési nehézségeire fordította. Havonta elemeztük a KSH gyorstájékoztatóiban megjelent adatokat és több állásfoglalást, közleményt és nyílt levelet adtunk ki. Ezek jelentős média figyelmet kaptak.

Az év során nyolc plenáris ülést tartottunk és nyolc közleményt hoztunk nyilvánosságra.

 • 2023. január 13-án nyilatkozatot adtunk ki az év elején szükséges nyugdíjkorrekcióról.  Ebben felhívtuk a figyelmet arra, hogy az éves infláció 2022-ben 15,2 százalék volt, s hiába emelkedtek a nyugdíjak 14 százalékkal, a reálértékük 1,2 százalékkal csökkent. Követeltük, hogy a következő év elején – amikor a teljes éves infláció már ismerhető – legyen korrekt elszámolás, hogy az értékmegőrzés megvalósulhasson.

Január 16-án plenáris ülést tartottunk, amelyen meghallgattuk a 2022 évről szóló beszámolót, konzultációt folytattunk a Tanácsadó Testület bővítéséről és elfogadtuk a 2023 első féléves munkatervünket.

 • Február 21-én a plenáris ülésen előterjesztést fogadtunk el az új soros elnök megbízásáról, valamint véglegesítettük a 2023. évi munkatervet.

Február 27-én nyilatkozatban követeltük, hogyjogszabály-módosítással kell garantálni, hogy a nyugdíjak emelése feleljen meg az inflációnak, azaz a nyugdíjak reálértéke ne csökkenjen! Ennek megfelelően további 1,5 százalékkal kell emelni a nyugdíjakat!

 • Március 2-án Varga Zoltánnak, a Parlament Népjóléti Bizottsága elnökének meghívására részt vettünk egy mini konferencián, ahol a NYUSZET soros elnöke, a Tanácsadó Testület elnöke és egy tagja előadást tartottak a jelen lévő nyugdíjasszervezeti vezetők előtt.
 • Április 17-én „Nem alamizsnát kérünk, hanem a járandóságunkat!” címmel Nyit levelet írtunk Magyarország kormányához, amelyben követeltük, hogy a 2023-as évre tervezett 15% inflációs cél felülvizsgálata mellett, a kormány emelje meg a nyugdíjakat, valamintigényeltük, hogy soron kívül, visszamenőlegesen az előző két évben elmaradt 1,5%-os nyugdíjkiigazítás történjen meg.
 • Június 13-kihelyezett ülést tartottunk a XIII. kerületi Figaró kertben. Ezen a Tanácsadó Testület elnöke előterjesztésében első olvasatban tárgyaltuk a NYUSZET Európai Uniós delegációjával való várható tárgyalás koncepcióját, valamint a soros elnök beszámolt a munkatervünk 8. pontja szerinti „Reagálás a nyugdíjasokat érintő és foglalkoztató aktuális, közérdekű problémákra, közlemények összeállítása, médiajelenlét szervezése, szervezeti megnyilvánulások koordinálása” című feladat teljesítésének állásáról.
 • Július 10-én Nyílt levelet intéztünk az Idősek Tanácsa elnökéhez. Ebben megállapítottuk, hogy a januári 15%-os emelés ellenére az első félévben 10,1%-os vásárlóerő csökkenést szenvedtek el a nyugdíjasok. Ez azt jelenti, hogy a nyugdíjemelés jelenlegi rendszere láthatóan nem tudja megvédeni a nyugdíjasokat az infláció év közbeni hatásaitól.

A NYUSZET több mint kétszázezer tagja nevében két és fél millió időskorú érdekében arra kértük a miniszterelnök urat, hogy az elmúlt két év gyakorlatához hasonlóan kerüljön sor a novemberi, törvény szerinti emelés előtt, már augusztusban egy 3%-os, januárig visszamenőleges emelésre, továbbá szíveskedjék lehetővé tenni, hogy a NYUSZET képviselői ismertethessék érveiket és módszerüket az Idősek Tanácsa előtt, a nyugdíjak éves emelésének olyan átalakítására, melyek biztosítják a kormány azon ígéretének maradéktalan megvalósítását, hogy a nyugdíjemelés valós mértéke ne lehessen kevesebb, mint az adott évi átlagos infláció. A miniszterelnök úrnak írt levelünkre július végén Varga Mihály pénzügyminiszter úr válaszolt, amelyben kifejtette, hogy a jelenlegi törvényi szabályozás megfelelően biztosítja a nyugdíjak értékállandóságát így nincs szükség változtatásra. Levele végén jelezte viszont, hogy a helyreállítási terv keretében készítendő nyugdíjrendszeri változtatásoknál igényelni fogja szakmai észrevételeinket.

 • Augusztus 22-én válaszoltunk Varga M. pénzügyminiszter úr levelére, amelyben kértük, hogy a jelentés ez év végéig esedékes elkészítéséhez szükséges megbeszélésekre – a civil szféra képviseletében – a NYUSZET-et, mint a nyugdíjas társadalom érdekeinek egészét – a legnagyobb létszámú háttérrel – megjelenítő civil szervezetet meghívni, illetve az Európai Uniós partnereknél bejelenteni szíveskedjék.
 • Augusztus 23-án plenáris ülésen dr. Talyigás Katalin előterjesztésében elfogadtuk „Gondoskodáspolitika – Szociálpolitika: változások sora. Az Új Szociális Törvény és következményei” című anyagot, valamint dr. Weltner János előterjesztésében az „Egészségügyi helyzetkép” című tájékoztatást. Ezt követően Papp Katalin számolt be a beadott pályázat állásáról.
 • Szeptember 8-án Közleményt adtunk ki az infláció állásáról. Megismételtük két korábbi kérésünket, egyrészt egy azonnali, ez évi 3%-os visszamenőleges nyugdíj emelésre, illetve a megelőző két évben elmaradt 1,5%-os pótlólagos nyugdíjemelésre vonatkozóan.
 • Október 3-án az Idősek Világnapjához kapcsolódvamegrendeztük a Nyugdíjas Szervezetek Első Országos konferenciáját.

A Fővárosi Önkormányzat dísztermében megtartott „Mit tehetnek az önkormányzatok az idősekért – mit tehetnek az idősek a településekért?” című rendezvényt. Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes köszöntötte a megjelenteket és előadásában ismertette a főváros helyzetét, valamint a fővárosban működő idősügyi szervezetekkel való kapcsolatot. Előadást tartott dr. Zongor Gábor, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége korábbi főtitkára, Pirisi Károly, ügyvezető, Budapest Esély Kft., a volt Foglalkoztatási és Szociális Hivatal főigazgatója, valamint dr. Herczog László, korábbi szociális és munkaügyi miniszter, a NYUSZET Tanácsadó Testületének (TT) elnöke. A szünet után Herczog László moderálásával Panelbeszélgetést tartottunk, melynek résztvevői:

Tüttő Kata, Budapest főpolgármester-helyettese,

Horváth Jánosné, Parasznya polgármestere,

Bíróné Dienes Csilla, Szamossályi polgármestere

Rauh Edit, a NYUSZET TT tagja,

Talyigás Katalin, a NYUSZET TT tagja,

Weltner János, NYUSZET képviselő,

Lukács András, a NYUSZET TT tagja voltak

A rendkívül tartalmas és sikeres konferencia Juhász László soros elnök zárszavával fejeződött be.

 • Október 31-én plenáris ülésen Herczog László előterjesztésében megvitattuk a” Koncepció az EU-s delegációval tervezett találkozóhoz” című anyag második változatát, továbbá Várkonyi Júlia előterjesztésében a „Javaslat a módosított SZMSZ-re” című anyagot, első olvasatban, valamint megbeszélést folytattunk a nyugdíjemelés tényeiről.
 • November 7-én „Rólunk, de NE ismét nélkülünk!” cimmel sajtóközleményt adtunk ki, amelyben a NYUSZET felhívással fordula nyugdíjas szervezetek és szakértők sokszínű világához, hogy minél szélesebb körben összegyűjtve a mindennapi tapasztalatokat, alakítsák ki véleményüket, készítsék el javaslataikat a nyugdíjrendszer változtatásáról. Ez valódi legitimitást adhat a nyugdíjasok legfontosabb javaslatainak és követeléseinek.
 • November 10-én „Megkaptuk a nyugdíjkorrekciót?” címmel ismét a sajtóhoz fordultunk követelve a korrekt elszámolást
 • November 23-án plenáris ülésen a napirend előtt Palotás János tájékoztatásában megismertük a Lattman Tamással és Tóth Zoltánnal közös beadványukat az Európai Bizottsághoz, amelyben javasolják, hogy a választást ellenőrző nemzetközi megfigyelők ne csak a választás napjára érkezzenek, hanem a megelőző 3 hónapban folyamatos megfigyelést végezzenek a médiaegyensúly és a hirdetési felületek és csatornák kiegyensúlyozott hozzáférését illetően.

A napirend szerint megtárgyaltuk az SZMSZ második változatát.

         December 18-án tartottuk az év utolsó plenáris ülését

         Napirend előtt Varga Zoltán, az Országgyűlés Népjóléti Bizottsága elnöke, valamint Gy. Németh Erzsébet, szociális és nyugdíjügyi árnyékminiszter ismertette az Árnyékkormány Népjóléti Programjának Idősügyi fejezetét a NYUSZET tagjai számára és válaszoltak kérdéseinkre, javaslatainkra.

         Az első napirend keretében elfogadtuk a soros elnökség átadás átvételével kapcsolatos határozatot. Az SZMSZ harmadik változatát az alaposabb előkészítés érdekében levettük a napirendről.

A NYUSZET 2023-ban összesen 8 közleményt adott ki: januárban, februárban, áprilisban, júliusban, augusztusban, szeptemberben és novemberben kettőt. A sajtóban 2023. január 1-je és december 31-e között 242 alkalommal jelent meg a szervezet neve. Ehhez kapcsolódik még 14 televíziós, rádiós nyilatkozat (ATV, RTL Klub, Szeged TV, Klikk TV, Klubrádió, Info Rádió). Ez azt jelenti, hogy működik a korábban meghatározott cél: a NYUSZET legyen az egyik legelismertebb, mértékadó szervezet, amelyet nem kerülhetnek ki az újságírók, ha a nyugdíjasokkal kapcsolatos téma van napirenden. Vagyis, az újságírók, tévériporterek rendszeresen megkérdezték a NYUSZET soros elnökét egy adott témában. A szervezetet ma már az újságírók is a szakmailag elismerten hiteles „információforrásnak” tartják, amely minden egyes témában felkészült, nagy tudású szakértőkre támaszkodva alakítja ki álláspontját.

Összefoglalva:

A 2023-as év az elképesztően magas infláció és a még elképesztőbb élelmiszerár-növekedés jegyében telt. A NYUSZET ennek elsősorban a kisnyugdíjasokra gyakorolt romboló hatásaira igyekezett a kormányzat figyelmét felhívni, sajnos erősen mérsékelt sikerrel. Az infláció nyugdíjasokra vonatkozó hatásainak ellensúlyozására meglehetősen komoly, kidolgozott javaslatokat tettünk. Hiába.

Ennek ellenére eredményes évet zárt a NYUSZET, hiszen tagsága és ismertsége bővült, tényező lett a civil érdekképviseletek között.

Tevékenységünket folytatjuk. Kívánunk a következő évre, a következő soros elnökség számára az ideinél még konkrétabb sikereket!

Budapest, 2023. december 29.                                                 Juhász László

  soros elnök

Beszámoló tagozatunk 2023. évi tevékenységéről

Ez az esztendő sem tartozik az egyszerű, könnyen vehető esztendők közé.
Az Országos Nyugdíjas Tagozat az elmúlt évben is legfontosabb feladatának tartotta az MSZP programjának kialakításában és megvalósításában való részvételét, különös tekintettel a nyugdíjasok, járulékosok, és időskorúak érdekeinek érvényesítésére. Együttműködés és párbeszéd a civil szerveződésekkel, elsősorban a nyugdíjas érdekvédelmi és érdekképviseleti szervekkel. a nyugdíjasok élethelyzetének és élettapasztalatainak összegzése, megállapítások a tapasztalatok megküldése az MSZP országos elnöksége, a választmány, megyei/fővárosi és helyi tagozatok részére. A nyugdíjasok érdekeinek megjelenítése és annak képviselete. Tagozatunk szervezeti és működési rendszere az elmúlt években is folyamatosan bővült, kivittük a politizálást a pártközpont falai közül. Ebben a társadalmi légkörben különösen nagy volt a tagozat felelőssége, hogy képes legyen megtalálni működésének azon területeit, ahol megmutathatja tagjainak, hogy képes hangját hallatni. Jelenlegi működésünk legnagyobb értéke, hogy a párton belül, civil szervezetekben, szakszervezetekben és idősügyi fórumokon „mi is megszólalunk”, ha szűken is, de megtaláltuk a megszólalás új formáit, a működés szakmai kereteit, s nem utolsó sorban a partnereket, szövetségeseket ehhez a munkához. Mindezt a jelenlegi politikai keretek között értéknek kell, tekinteni.
Létkérdés, hogy az MSZP és a Nyugdíjas tagozat az ország egész területén jelen legyen. A láthatóság a jelenlét idősügyi politizálásunk sikerének alapfeltétele. Nem hagyhatjuk magukra lehetséges választóinkat, a nyugdíjasokat. Tagozatunk alapkövetelménynek tekinti, hogy a nyugdíjak ne veszítsék el értéküket. A jelenlegi inflációkövető rendszer egyáltalán nem eredményezi, hogy a nyugellátás megőrizné az értékét.
Az idősek és nyugdíjasok ügye nem „szociális ágazati” intézkedéseket igényel, a nyugdíjasok sorsát alkotmányos alapjogokban rögzített törvényekben kell biztostani.
Tagozatunk vezetősége tisztségüket és a vele járó megmérettetést azért vállalta, mert hiszünk abban, hogy az MSZP és a tagozat válaszút előtt áll: vagy a szervezeti tartalmi megújulás irányába mozdulunk el, vagy tovább folytatódik a párt és vele együtt a tagozat eróziója. Az elnökség az elmúlt két évben azon dolgozott, hogy az előbbi forgatókönyv valósuljon meg. Minden alkalmat megragadtunk arra, hogy hallassuk hangunkat a FIDESZ jogbiztonságot gyengítő lépéseivel szemben.
Tudomásul vettük, hogy az emberekhez nekünk kell közelebb mennünk, mert ők még mindig nem keresnek bennünket. Ezért a helyi tagozatok, az országos tagozat vezetői és tagjai egyre többen jelentek meg különböző párt és civil rendezvényeken, programokon. Az elnökség és helyi tagozataink többsége korábban sem hagyta el a pártolóinkkal való közvetlen kapcsolattartást.
Az országos nyugdíjas tagozatnak stratégiai célja, hogy a régi és új demokratikus társadalmi szervezetekkel, érdekképviseletekkel, a Nyugdíjasok Országos Képviseletével, a Nyugdíjasok Országos Szövetségével, a szakszervezeti nyugdíjas szervezetekkel, az Életet az Éveknek nyugdíjas egyesülettel és a NYUSZET-tel együttműködjen.
Tagozatunk nagyon fontosnak tartja, hogy a párt baloldali idősügyi politikáját tartalmazó elképzeléseit, terveit, intézkedéseit és a társadalom legszélesebb rétegéivel megismertesse. Tagozatunk tagságának több mint 30% a párton kívüli, ezen felül több ezer egyéni szimpatizánsunk van. Helyi szervezeteink részt vesznek az önkormányzatok idősügyi tanácsainak munkájában. A helyi és megyei tagozataink munkáját elsősorban a közösség építésére, a helyi nyugdíjasok társadalmi kapcsolatainak megerősítésére helyeztük. Az előző évek választási kudarcai megerősítették azt az alapvető tézist, miszerint cselekvő, működő helyi és megyei nyugdíjas tagozatok nélkül a pártban nem lehet eredményes nyugdíjpolitikát folytatni.
Ez évben javítottuk a tagozaton belüli információáramlást. Ezen a téren egyrészt a korábbi negatív tapasztalatok alapján kellett megfelelő változásokat találnunk, másrészt szükségből kellett erényt kovácsolnunk, Gergely József médiafelelősünk munkája nyomán frissítettük, megújítottuk internet honlapunkat, Facebook oldalunkat, amelyeken a párt hivatalos álláspontjai mellett politikusaink véleményei is nyomon követhetők, továbbá a tagozat tagjai, támogatóink, szimpatizánsaink – de akár a velünk egyet nem értők is -kifejthetik véleményüket.
2023 első felében a tényleges inflációnak megfelelő nyugdíjemelés érdekében a NYUSZET-tel közösen közleményt adtunk ki, cikkeket írtunk, média megszólalásokat tettünk, garanciákat követeltünk és követelünk a „becsületbeli ügy” (legalább inflációkövető nyugdíjemelés) betartása érdekében, amelyről a korábbiakban oly sokszor szólt maga a miniszterelnök is. A NYUSZET jelenleg és korábbi években is tagszervezetei révén tagjainak elérésével és a médián keresztül igen sok segítséget nyújt az érdeklődő nyugdíjasoknak, a hiteles megnyilvánulásaival és álláspontjainak rögzítésével hivatkozási alappal is szolgál az érdeklődők részére
Büszkék lehetünk arra, hogy kezdeményező alapítói közé tartoztunk a NYUSZET-nek

Tagozatunk 2023-ban is az Országos Választmány döntései és a hatályos párt alapszabály valamint kongresszusi határozatok figyelembe vételével végezte munkáját munkatervünk szerint az alábbi feladatokat teljesítettük:az előre meghatározott időpontokban minden hónapban megtartottuk az elnökségi üléseket. Az elnökségi ülések előadói: Molnár Zsolt, Komjáthi Imre, Kunhalmi Ágnes, Baja Ferenc, Gurmai Zita, Kiss Gábor, Tóth Bertalan, Hegyi Gyula, Hiller István, Gergely József, Katona Tamás, Gúr Nándor, Juhász László, Lukács András, Ungár Istvánné, és Villám József

januárban feldolgozva a megyei elnökök javaslatait megvitattuk és elfogadtuk az éves munkatervünket.

februárban meghallgattuk a megyei tagozatok munkatervét

 • márciusban a Nő tagozattal együttműködés további teendőinek megtárgyalása
 • áprilisban tájékoztatást kaptunk a párt Frakciójának munkájáról.
 • májusban Hiller István tájékoztatóját hallgattuk meg a választmány munkájáról, kiemelve a tagozatok, platformok tevékenységének jelentőségét.
  Gergely József előadásában tájékoztatót hallgattunk meg a tagozati honlap és Facebook oldalának működéséről.
 • júniusban Molnár Zsolt előadásában tájékoztatót hallhattunk az MSZP stratégiai elképzeléseiről. Katona Tamás ismertette a gazdasági válság várható hatásait. Baja Ferenc a Táncsics alapítvány munkájáról tartott előadást.
 • júliusban a NYUSZET munkájáról Gúr Nándor, Juhász László és Villám József számolt be. Ugyanezen az elnökségi ülésen a szociális törvény hatásairól tartottak előadást Kiss Gábor, (írásban) Keller Nándor és Lukács Pete Mária
 • augusztus 24-25 26-án Dunaújvárosban tartottuk a kihelyezett elnökségi ülést. Kihelyezett ülésen felszólalt Komjáthi Imre társelnökünk is.
  Az ülés megszervezésért és kivitelezéséért külön köszönet illeti meg Sümegi Lajos elnökségi tagunkat.
 • szeptember 8-án elnökségi ülésünket Kecskeméti Fehérasztal találkozón tartottuk meg. Tájékoztatót hallgattunk meg az önkormányzatok munkáját, időskorúakat érintő rendeletek érvényesüléséről, Előadók: Lukács András, Ungár Istvánné.
 • október 6-án az idősek világnapja alkalmából ünnepi beszédet mondott Komjáthi Imre az MSZP társelnöke, Kiss Gábor és Villám József
 • november 17-én tájékoztató a Választmány egész éves munkájáról Előadó. Hiller István
 • december 15-én évértékelő Molnár Zsolt, Kiss Gábor és Villám József
 • Néhány ajánlás a tagozat jövőbeni munkájához:-
 • Növelni kell a tagozat létszámát, azokban a megyékben ahol még nem alakult megyei tagozat ott létre kell azokat.
 • Napra kész állapotba kell hozni a tagozat adminisztrációját.
 • Ki kell dolgozni vagy megújítani a nyugdíjas civilszervezetekkel az
  együttműködési megállapodásokat.
 • Fel kell venni a kapcsolatot az Országgyűlési Frakcióval és olyan javaslatok kidolgozásával segíteni a frakció munkáját, amelyek a nyugdíjasok érdekeinek a legmegfelelőbbek.
 • Az MSZP alapszabály adta lehetőséggel élve a tagozat minden szintjén be kell vonni a munkába a párton kívüli és velünk szimpatizáló nyugdíjas társainkat.
 • Az elnökség munkájának hatékonyabbá tétele érdekében rendszeresé kell tenni az elnökség havonkénti üléseit.
 • A legfontosabb kormányintézkedések, a párt érdekében folyó fontos események naprakész ismereteinek megismerése végett az elnökségi ülésekre az adott tárgykörökben legjobban illetékes előadókat kell meghívni.
 • A tagozat tevékenysége soha korábban nem függött annyira a belső és külső körülmények változásaitól, mint az elmúlt években. A helyi, a megyei és országos vezetésének az előttünk álló időszakban fel kell számolni a régi beidegződéseket. Tudomásul kell vennünk, hogy tagozatunk nem egy szokványos civil szervezet, hanem az MSZP politikai szervezete. Legfőbb feladatunk a párt idősek és nyugdíjasok érdekvédelmi programjának megismertetése a széles társadalommal
  Nekünk időseknek mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a pártban visszaálljon a normális rend, az egymás iránti bizalom, megszűnjenek (ha és ahol van ilyen) a generációk közötti nézeteltérések, és végre összefogva konszolidált körülmények között tudjuk építeni a Magyar Szocialista Pártot.
 • Végezetül köszönet illeti az Országos tagozat tagjait, a megyei és helyi tagozatok kollektíváit, nyitottságukért, segítő és alkotó szándékú együttműködésükért, a tagozatok párton belül betöltött szerepének erősítéséért. Külön köszönet a megyei és helyi tagozatok vezetőinek akik sokszor erőn felüli munkával tudják végezni munkájukat. Köszönettel tartozunk a tagozatainkban tevékenykedő pártonkívüli szimpatizánsoknak akik közül már sokan párttagok lettek. Végül de nem utolsó sorban köszönettel tartozom Országos Tagozat elnökségi tagjainak akik nélkül az Országos Tagozat nem lenne ott ahol most van.

Kecskemét, 2023. december 15.

                                                                           Villám József

                                                                       Tiszteletbeli elnök