Összefoglaló

a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsának 2023 évi tevékenységéről

A NYUSZET ebben az évben a fő figyelmet az igen magas infláció alakulására, a nyugdíjemelés elégtelen voltára és az időskorúak megélhetési nehézségeire fordította. Havonta elemeztük a KSH gyorstájékoztatóiban megjelent adatokat és több állásfoglalást, közleményt és nyílt levelet adtunk ki. Ezek jelentős média figyelmet kaptak.

Az év során nyolc plenáris ülést tartottunk és nyolc közleményt hoztunk nyilvánosságra.

 • 2023. január 13-án nyilatkozatot adtunk ki az év elején szükséges nyugdíjkorrekcióról.  Ebben felhívtuk a figyelmet arra, hogy az éves infláció 2022-ben 15,2 százalék volt, s hiába emelkedtek a nyugdíjak 14 százalékkal, a reálértékük 1,2 százalékkal csökkent. Követeltük, hogy a következő év elején – amikor a teljes éves infláció már ismerhető – legyen korrekt elszámolás, hogy az értékmegőrzés megvalósulhasson.

Január 16-án plenáris ülést tartottunk, amelyen meghallgattuk a 2022 évről szóló beszámolót, konzultációt folytattunk a Tanácsadó Testület bővítéséről és elfogadtuk a 2023 első féléves munkatervünket.

 • Február 21-én a plenáris ülésen előterjesztést fogadtunk el az új soros elnök megbízásáról, valamint véglegesítettük a 2023. évi munkatervet.

Február 27-én nyilatkozatban követeltük, hogyjogszabály-módosítással kell garantálni, hogy a nyugdíjak emelése feleljen meg az inflációnak, azaz a nyugdíjak reálértéke ne csökkenjen! Ennek megfelelően további 1,5 százalékkal kell emelni a nyugdíjakat!

 • Március 2-án Varga Zoltánnak, a Parlament Népjóléti Bizottsága elnökének meghívására részt vettünk egy mini konferencián, ahol a NYUSZET soros elnöke, a Tanácsadó Testület elnöke és egy tagja előadást tartottak a jelen lévő nyugdíjasszervezeti vezetők előtt.
 • Április 17-én „Nem alamizsnát kérünk, hanem a járandóságunkat!” címmel Nyit levelet írtunk Magyarország kormányához, amelyben követeltük, hogy a 2023-as évre tervezett 15% inflációs cél felülvizsgálata mellett, a kormány emelje meg a nyugdíjakat, valamintigényeltük, hogy soron kívül, visszamenőlegesen az előző két évben elmaradt 1,5%-os nyugdíjkiigazítás történjen meg.
 • Június 13-kihelyezett ülést tartottunk a XIII. kerületi Figaró kertben. Ezen a Tanácsadó Testület elnöke előterjesztésében első olvasatban tárgyaltuk a NYUSZET Európai Uniós delegációjával való várható tárgyalás koncepcióját, valamint a soros elnök beszámolt a munkatervünk 8. pontja szerinti „Reagálás a nyugdíjasokat érintő és foglalkoztató aktuális, közérdekű problémákra, közlemények összeállítása, médiajelenlét szervezése, szervezeti megnyilvánulások koordinálása” című feladat teljesítésének állásáról.
 • Július 10-én Nyílt levelet intéztünk az Idősek Tanácsa elnökéhez. Ebben megállapítottuk, hogy a januári 15%-os emelés ellenére az első félévben 10,1%-os vásárlóerő csökkenést szenvedtek el a nyugdíjasok. Ez azt jelenti, hogy a nyugdíjemelés jelenlegi rendszere láthatóan nem tudja megvédeni a nyugdíjasokat az infláció év közbeni hatásaitól.

A NYUSZET több mint kétszázezer tagja nevében két és fél millió időskorú érdekében arra kértük a miniszterelnök urat, hogy az elmúlt két év gyakorlatához hasonlóan kerüljön sor a novemberi, törvény szerinti emelés előtt, már augusztusban egy 3%-os, januárig visszamenőleges emelésre, továbbá szíveskedjék lehetővé tenni, hogy a NYUSZET képviselői ismertethessék érveiket és módszerüket az Idősek Tanácsa előtt, a nyugdíjak éves emelésének olyan átalakítására, melyek biztosítják a kormány azon ígéretének maradéktalan megvalósítását, hogy a nyugdíjemelés valós mértéke ne lehessen kevesebb, mint az adott évi átlagos infláció. A miniszterelnök úrnak írt levelünkre július végén Varga Mihály pénzügyminiszter úr válaszolt, amelyben kifejtette, hogy a jelenlegi törvényi szabályozás megfelelően biztosítja a nyugdíjak értékállandóságát így nincs szükség változtatásra. Levele végén jelezte viszont, hogy a helyreállítási terv keretében készítendő nyugdíjrendszeri változtatásoknál igényelni fogja szakmai észrevételeinket.

 • Augusztus 22-én válaszoltunk Varga M. pénzügyminiszter úr levelére, amelyben kértük, hogy a jelentés ez év végéig esedékes elkészítéséhez szükséges megbeszélésekre – a civil szféra képviseletében – a NYUSZET-et, mint a nyugdíjas társadalom érdekeinek egészét – a legnagyobb létszámú háttérrel – megjelenítő civil szervezetet meghívni, illetve az Európai Uniós partnereknél bejelenteni szíveskedjék.
 • Augusztus 23-án plenáris ülésen dr. Talyigás Katalin előterjesztésében elfogadtuk „Gondoskodáspolitika – Szociálpolitika: változások sora. Az Új Szociális Törvény és következményei” című anyagot, valamint dr. Weltner János előterjesztésében az „Egészségügyi helyzetkép” című tájékoztatást. Ezt követően Papp Katalin számolt be a beadott pályázat állásáról.
 • Szeptember 8-án Közleményt adtunk ki az infláció állásáról. Megismételtük két korábbi kérésünket, egyrészt egy azonnali, ez évi 3%-os visszamenőleges nyugdíj emelésre, illetve a megelőző két évben elmaradt 1,5%-os pótlólagos nyugdíjemelésre vonatkozóan.
 • Október 3-án az Idősek Világnapjához kapcsolódvamegrendeztük a Nyugdíjas Szervezetek Első Országos konferenciáját.

A Fővárosi Önkormányzat dísztermében megtartott „Mit tehetnek az önkormányzatok az idősekért – mit tehetnek az idősek a településekért?” című rendezvényt. Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes köszöntötte a megjelenteket és előadásában ismertette a főváros helyzetét, valamint a fővárosban működő idősügyi szervezetekkel való kapcsolatot. Előadást tartott dr. Zongor Gábor, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége korábbi főtitkára, Pirisi Károly, ügyvezető, Budapest Esély Kft., a volt Foglalkoztatási és Szociális Hivatal főigazgatója, valamint dr. Herczog László, korábbi szociális és munkaügyi miniszter, a NYUSZET Tanácsadó Testületének (TT) elnöke. A szünet után Herczog László moderálásával Panelbeszélgetést tartottunk, melynek résztvevői:

Tüttő Kata, Budapest főpolgármester-helyettese,

Horváth Jánosné, Parasznya polgármestere,

Bíróné Dienes Csilla, Szamossályi polgármestere

Rauh Edit, a NYUSZET TT tagja,

Talyigás Katalin, a NYUSZET TT tagja,

Weltner János, NYUSZET képviselő,

Lukács András, a NYUSZET TT tagja voltak

A rendkívül tartalmas és sikeres konferencia Juhász László soros elnök zárszavával fejeződött be.

 • Október 31-én plenáris ülésen Herczog László előterjesztésében megvitattuk a” Koncepció az EU-s delegációval tervezett találkozóhoz” című anyag második változatát, továbbá Várkonyi Júlia előterjesztésében a „Javaslat a módosított SZMSZ-re” című anyagot, első olvasatban, valamint megbeszélést folytattunk a nyugdíjemelés tényeiről.
 • November 7-én „Rólunk, de NE ismét nélkülünk!” cimmel sajtóközleményt adtunk ki, amelyben a NYUSZET felhívással fordula nyugdíjas szervezetek és szakértők sokszínű világához, hogy minél szélesebb körben összegyűjtve a mindennapi tapasztalatokat, alakítsák ki véleményüket, készítsék el javaslataikat a nyugdíjrendszer változtatásáról. Ez valódi legitimitást adhat a nyugdíjasok legfontosabb javaslatainak és követeléseinek.
 • November 10-én „Megkaptuk a nyugdíjkorrekciót?” címmel ismét a sajtóhoz fordultunk követelve a korrekt elszámolást
 • November 23-án plenáris ülésen a napirend előtt Palotás János tájékoztatásában megismertük a Lattman Tamással és Tóth Zoltánnal közös beadványukat az Európai Bizottsághoz, amelyben javasolják, hogy a választást ellenőrző nemzetközi megfigyelők ne csak a választás napjára érkezzenek, hanem a megelőző 3 hónapban folyamatos megfigyelést végezzenek a médiaegyensúly és a hirdetési felületek és csatornák kiegyensúlyozott hozzáférését illetően.

A napirend szerint megtárgyaltuk az SZMSZ második változatát.

         December 18-án tartottuk az év utolsó plenáris ülését

         Napirend előtt Varga Zoltán, az Országgyűlés Népjóléti Bizottsága elnöke, valamint Gy. Németh Erzsébet, szociális és nyugdíjügyi árnyékminiszter ismertette az Árnyékkormány Népjóléti Programjának Idősügyi fejezetét a NYUSZET tagjai számára és válaszoltak kérdéseinkre, javaslatainkra.

         Az első napirend keretében elfogadtuk a soros elnökség átadás átvételével kapcsolatos határozatot. Az SZMSZ harmadik változatát az alaposabb előkészítés érdekében levettük a napirendről.

A NYUSZET 2023-ban összesen 8 közleményt adott ki: januárban, februárban, áprilisban, júliusban, augusztusban, szeptemberben és novemberben kettőt. A sajtóban 2023. január 1-je és december 31-e között 242 alkalommal jelent meg a szervezet neve. Ehhez kapcsolódik még 14 televíziós, rádiós nyilatkozat (ATV, RTL Klub, Szeged TV, Klikk TV, Klubrádió, Info Rádió). Ez azt jelenti, hogy működik a korábban meghatározott cél: a NYUSZET legyen az egyik legelismertebb, mértékadó szervezet, amelyet nem kerülhetnek ki az újságírók, ha a nyugdíjasokkal kapcsolatos téma van napirenden. Vagyis, az újságírók, tévériporterek rendszeresen megkérdezték a NYUSZET soros elnökét egy adott témában. A szervezetet ma már az újságírók is a szakmailag elismerten hiteles „információforrásnak” tartják, amely minden egyes témában felkészült, nagy tudású szakértőkre támaszkodva alakítja ki álláspontját.

Összefoglalva:

A 2023-as év az elképesztően magas infláció és a még elképesztőbb élelmiszerár-növekedés jegyében telt. A NYUSZET ennek elsősorban a kisnyugdíjasokra gyakorolt romboló hatásaira igyekezett a kormányzat figyelmét felhívni, sajnos erősen mérsékelt sikerrel. Az infláció nyugdíjasokra vonatkozó hatásainak ellensúlyozására meglehetősen komoly, kidolgozott javaslatokat tettünk. Hiába.

Ennek ellenére eredményes évet zárt a NYUSZET, hiszen tagsága és ismertsége bővült, tényező lett a civil érdekképviseletek között.

Tevékenységünket folytatjuk. Kívánunk a következő évre, a következő soros elnökség számára az ideinél még konkrétabb sikereket!

Budapest, 2023. december 29.                                                 Juhász László

  soros elnök